پوستر های آموزشی

پوستر های آموزشی گلاسه , لمینت شده و PVC برجسته :

 

اطلس ۱۰ عددی بدن انسان سایز ۵۰*۷۰ لمینت شده و گلاسه , اطلس ۸ عددی گیاهی سایز ۵۰*۷۰ لمینت شده و گلاسه , لوح های ایمنی آزمایشگاه ۷ عددی سایز ۵۰*۷۰ گلاسه و لمینت شده , جدول تناوبی چاپ جدید سایز ۵۰*۷۰ و ۱۰۰*۷۰ گلاسه و لمینت شده , پوستر های  میتوز , مییوز و میکروب در سایز ۵۰*۷۰ گلاسه و لمینت شده
نقشه ۶ عددی قاره جهان طبیعی و سیاسی لمینت شده

نقشه ایران طبیعی و سیاسی , آب و هوا  لمینت شده در سایز ۱۰۰*۷۰

نقشه توپوگرافی لمینت شده ۱۰۰*۱۴۰ و ۱۰۰*۷۰

نقشه جهان طبیعی و سیاسی لمینت شده در سایز ۱۰۰*۷۰

 

پوستر های PVC و برجسته :

آموزش اشکال هندسی _ آناتومی ماهی _ آناتومی مرغ _ از درخت تا _ انواع برگ _ انواع ریشه خوراکی _ انواع ریشه ها _ انواع ساقه _ انواع گل آذین _ بدن من _ پرندگان _ جدول ۴ عمل اصلی _ جدول تناوبی عناصر(مندلیف) _ جدول حروف الفبا _ چراغ راهنمایی _ چرخه آب _ خانواده خورشید ۱(مدارات) _ خانواده خورشید۲ _ خانواده خورشید ۳ (مقایسه) _ رویش و جوانه زدن دانه _ ساختار آتشفشان _ ساختمان درونی سیارات _ ساقه ها و ریشه ها

 

سایر مطالب

فهرست