در طول این سالها دغدغه بسیاری از همکاران فرهنگی , موسسات آموزشی و آزمایشگاهی و شرکت هایی که تجربه همکاری با ایشان را داشتیم همواره بر این بوده که یک مجموعه بتواند پاسخگوی نیازهای متعددشان باشد.

بدین ترتیب بر آن شدیم تا در آستانه دهه چهارم با حضور در محل جدید و با امکانات بیشتر و نیرو های جوان پاسخگوی نیاز شما عزیزان باشیم.

فهرست