مواد شیمیایی

فروش ویژه مواد های شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

مواد شیمیایی و محلول آماده از قبیل محلول بیوره, لوگول, ید , تنتور ید , برم تیمول بلو , گیمسا , متیلن بلو , متیل رد , متیل گرین , کارمن زاجی , فنل فتالیین , متیل اورانژ و …

کیت های محیط کشت

انواع اسید

و غیره

به صورت جزئی و کلی

برخی از مواد شیمیایی پر کاربرد :

 

 •  آب اکسیژنه
 •  آب مقطر
 •  آلومینیوم
 •  آهک
 •  استات کلسیم
 •  استون
 •  اسید بنزوئیک
 •  اسید بنزوییک
 •  اسید سولفوریک
 •  اسید نیتریک
 •  اکسید آهن
 •  اکسید اهن
 •  اکسید روی
 •  اکسید کلسیم
 •  اکسید مس
 •  اکسید منگنز
 •  اگزالات سدیم
 •  الومینیوم
 •  اهک
 •  بافر
 •  براکس
 •  برم تیمول بلو
 •  بیوره
 •  پارافین ژله ای
 •  پتاس
 •  پپسین
 •  پتاسیم
 •  پتاسیم کرومات
 •  پتاسیم نیترات
 •  پتاسیم هیدروکسید
 •  پتاسیم یدید
 •  پرمنگنات
 •  پرمنگنات پتاسیم
 •  پودر آهن
 •  پودر گوگرد
 •  پودر نشاسته
 •  پی اچ
 •  تنتور ید
 •  تورنسل
 •  جیوه
 •  دی کرومات آمونیوم
 •  روی
 •  زاج سفید
 •  ساکارز
 •  سدیم
 •  سدیم اگزالات
 •  سدیم بی کربنات
 •  سدیم سولفیت
 •  سدیم سولفید
 •  سدیم کربنات
 •  سدیم هیدروکسید
 •  سود سوز اور
 •  سولفات آمونییوم
 •  سولفات آهن
 •  سولفات مس
 •  سولفوریک
 •  فلز پتاسیم
 •  فلز سدیم
 •  فلز لیتیم
 •  فنل فتالیین
 •  فوشین
 •  کات کبود
 •  کارمن زاجی
 •  کاغد کلرور کبالت
 •  کاغذ تورنسل
 •  کربنات کلسیم
 •  کلرور جیوه
 •  کلرور کبالت
 •  کلرور لیتیم
 •  کلرید آهن
 •  کلرید باریم
 •  کلرید کبالت
 •  کلرید مس
 •  کلریدریک
 •  کلسیم استات
 •  کلسیم اکسید
 •  کوه آتشفشان
 •  کیت رنگ آمیزی
 •  گلوکز
 •  گیمسا
 •  لوگول
 •  لیتیم
 •  متیل اورانژ
 •  متیل رد
 •  متیل گرین
 •  متیلن بلو
 •  محلول بندیکت
 •  محیط کشت
 •  نشاسته ذرت
 •  نیترات پتاسیم
 •  نیترات مس
 •  نیترات نقره
 •  یدید پتاسیم

 

سایر مطالب

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست