مانکن های آموزشی پرستاری و کمک های اولیه CPR

مانکن های آموزشی پرستاری , امداد , نجات و کمک های اولیه برای آموزش بهتر پزشکی و کمک های اولیه و زنان و زایمان ارائه می گردد.

این مولاژها شامل :

 • تزریق عضلانی
 • تزریق عضلانی شفاف
 • تزریق وریدی
 • سیستم شفاف مقایسه ای تزریق عضلانی
 • شبیه ساز تزریقات در ناحیه کمر
 • شبیه ساز حالت زایمان
 • شبیه ساز حالت زایمان سخت
 • مانکن آموزش لوله گذاری در نای بزرگسال
 • مانکن آموزش لوله گذاری در نای کودک
 • مانکن شبیه ساز آموزش لوله گذاری در راه هوا
 • مانکن شبیه ساز مکانیزم زایمان طبیعی
 • مانکن پرستاری مرد
 • مانکن پرستاری کودک
 • مانکن پیشرفته بخیه زدن بازو
 • مدل انسداد راه تنفسی بزرگسالان
 • مدل انسداد راه تنفسی کودک
 • مدل شبیه ساز زایمان
 • مدل نمایش زایمان سه مرحله ای

 

 

مدل CPR کامل و پیشرفته تمام قد

 

 

مدل CPR نیم تنه پیشرفته

 

مدل CPR پیشرفته سوختگی

 

مدل CPR پیشرفته احیا بزرگسالان

 

مدل شبیه ساز تزریقات داخل رگ

 

مدل شبیه ساز تزریق عضلانی

 

مدل شبیه ساز تولد نوزاد

 

مدل شبیه ساز زایمان

 

مدل نوزاد اندازه طبیعی

 

مدل زایمان ۳ مرحله ای

 

مدل لگن خاصره زن

 

مدل شیر دهی

 

مدل سینه

 

مدل سینه

مدل ۹ ماحگی اندازه طبیعی PVC

سایر مطالب

فهرست