شیشه آلات

شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس و قابل حرارت آزمایشگاهی – لوله های شیشه ای فشار قوی – تجهیزات آزمایشگاهی – مواد شیمیای مرک – مواد صنعتی

ارلن مدرج شیشه ای در سایزهای مختلف

ارلن خلاء در رسایز های مختلف

استوانه مدرج شیشه ای و لاکی

بشر شیشه ای و لاکی در سایزهای مختلف

بالن ته صاف و ته گرد ساده و روداژ دار در حجم های مختلف

بالن ته گرد و ته صاف 2 دهانه در حجم های مختلف

بالن ته گرد و ته صاف 3 دهانه در حجم های مختلف

بالن ته گرد و ته صاف 4 دهانه در حجم های مختلف

بالن تقطیر با لوله جانبی

بالن ژوژه (بالن حجمی) در حجم های مختلف

دسیکاتور شیر دار و ساده با قطر های مختلف

هاون چینی دسته دار در 3 سایز

پیکنومتر در حجم های مختلف

باریل شیر دار و ساده با حجم های مختلف

پتری دیش (پلیت) شیشه ای و لاکی

بورت

بورت اتوماتیک رنگی و ساده

پیپت مدرج

پیپت حبابدار (پیپت ژوژه) مدرج

پیپت سرنگی با رنج های مختلف

پیپت پاستور

ویسکوزیمتر در رنج های مختلف

پیست در حجم خای مختلف

چراغ الکلی شیشه ای و فلزی

ست کامل دستگاه تقطیر

ست کامل سوکسله

قیف جدا کننده ( دکانتور )

ظرف شیشه ای رنگی و ساده در حجم های مختلف

ظرف توزیین با ابعاد مختلف

کریستالی زوار

شیشه درب آبی قابل اتوکلاو

شیشه ساعت در قطر های مختلف

قیف بوخنر با قطر های مختلف

قیف شیشه ای با قطر های مختلف

قیف لاکی با قطر های مختلف

کروزه درب دار و قایقک چینی

لوله آزمایش

پیکنومتر در حجم های مختلف

مبرد مارپیچ

مبرد حبابدار

لوله گاز شور

ظروف مرتبطه

لوله U شکل ساده

وله U شکل روی پایه(مدل نفوز پذیری وتخلخل در لایه های خاک)

لوله کنوکسيون (همرفت)

پوار (پیپت پر کن)

سایر مطالب

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست