دماسنج و رطوبت سنج

دماسنج و رطوبت سنج – دماسنج (ترمومتر) _ رطوبت سنج

فروش ویژه انواع دماسنج

( ترمومتر) و رطوبت سنج های دیجیتال و آنالوگ مناسب برای اندازه گیری دمای محیط – مایعات – خاک – آسفالت – مواد غذایی و کمپوست و …

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنـج TFA (ترمومتر )
max & min
آلمانی
سنسوردار مناسب برای اندازه گیری دمای محیط داخل و خارج

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنـج و رطوبت سنج TFA
MAX & MIN
آلمانی
مناسب برای اندازه گیری دمای محیط

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنـج و رطوبت سنج TFA
max & min
آلمانی
سنسوردار مناسب برای اندازه گیری دمای محیط داخل و خارج
دارای حافظه داخلی

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنـج و رطوبت سنج TFA
MAX & MIN
آلمانی
مناسب برای اندازه گیری دمای محیط

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنـج و رطوبت سنج
MAX & MIN
چینی
مناسب برای اندازه گیری دمای محیط

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنـج و رطوبت سنج
MAX & MIN
چینی
سنسور دار
مناسب برای اندازه گیری دمای محیط داخل و خارج

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنـج (ترمومتر)TFA
MAX & MIN
ضد آب
آلمانی
مناسب برای اندازه گیری دمای مایعات – خاک – غذا – آسفالت

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنـج (ترمومتر) TFA
MAX & MIN
سنسوردار
آلمانی
مناسب برای اندازه گیری مناسب برای اندازه گیری دمای مایعات – خاک – غذا – آسفالت

دماسنـج (ترمومتر)TFA
آلمانی
مناسب برای اندازه گیری دمای مایعات – خاک – غذا – آسفالت

دماسنـج (ترمومتر)
چینی
مناسب برای اندازه گیری دمای مایعات – خاک – غذا – آسفالت

دماسنـج (ترمومتر)
چینی
مناسب برای اندازه گیری دمای مایعات – خاک – غذا – آسفالت

دماسنـج (ترمومتر)
چینی
مناسب برای اندازه گیری دمای مایعات – خاک – غذا – آسفالت

دماسنـج ( ترمومتر )
الکلی و جیوه ای با رنج های مختلف
مناسب برای اندازه گیری دمای مایعات و …

طب سنـج پزشکی

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنج (ترمومتر) TFA
لیزری
آلمانی
مناسب برای اندازه گیری دما از دور

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنج (ترمومتر) TFA
لیزری
آلمانی
مناسب برای اندازه گیری دما از دور

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنج (ترمومتر)
لیزری
مناسب برای اندازه گیری دما از دور
رنج اندازه گیری ۵۰- الی ۶۸۰

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنج (ترمومتر)
لیزری
مناسب برای اندازه گیری دما از دور
رنج اندازه گیری ۵۰- الی ۳۸۰

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنج (ترمومتر) TFA
MAX & MIN
آلمانی

دماسنج و رطوبت سنج

رطوبت سنج عقربه ای TFA

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنج ( ترمومتر )TFA
چوبی
مناسب برای اندازه گیری دمای محیط

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنج و رطوبت سنج
عقربه ای
صفحه مشکی
بدنه استیل

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنج و رطوبت سنج
عقربه ای
صفحه سفید
بدنه استیل

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنج و رطوبت سنج
عقربه ای
صفحه سفید
بدنه لاکی

دماسنج گالیله

دماسنج محیط
چوبی

دماسنج احساسات

سایر مطالب

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست