مانکن های آموزشی پرستاری و کمک های اولیه CPR

مانکن های آموزشی پرستاری , امداد , نجات و کمک های اولیه برای آموزش بهتر پزشکی و کمک های اولیه و زنان و زایمان ارائه می گردد. این مولاژها شامل : تزریق عضلانی تزریق عضلانی شفاف تزریق وریدی سیستم شفاف مقایسه ای تزریق عضلانی شبیه ساز تزریقات در ناحیه کمر شبیه ساز حالت زایمان شبیه […]