مولاژ حیوانات , گیاهان و حشرات

مولاژ حیوانات از قبیل مولاژ حیوانات اهلی و وحشی قابلیت نمایش بدن حیوانات مولاژ اسب ،مولاژ سگ ،مولاژخوک ،مولاژمرغ، مولاژ ماهی ،مولاژگاو ، مولاژکربه و انواع ماکت های تاکسی درمی شده

مولاژ ملخ قابل تفکیک PVC

مدل قورباغه ماکت

مدل قورباغه قابل تفکبیک

مدل ماهی

سری مغز حیوانات ۸ عددی

سری قلب حیوانات ۷ عددی

دگردیسی ملخ طبیعی

دگردیسی کرم ابریشم طبیعی

دگردیسی زنبور عسل طبیعی

مدل خفاش طبیعی

دگردیسی زنبور عسل طبیعی (کیت)

سایر مطالب

فهرست